سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
زکات دانش بذل آن به مستحقّش و واداشتن نفس در عمل به آن است . [امام علی علیه السلام]